Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
e-mail: comitato@dantefriesland.nlCari visitatori!                ...

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 uur en vinden plaats op de per lezing aangegeven locatie. 

Toegang introducés: € 5,00 (tenzij anders vermeld)

Cari soci,

nu de coronacrisis voortduurt, is het niet mogelijk u op dit moment de gebruikelijke nieuwsbrief te sturen met daarin het programma voor de komende tijd. Er zijn nog teveel onzekerheden wat betreft afstand houden bij de lezingen, toegstane aantallen bezoekers, bereidwilligheid van sprekers e.d.

<>Aangezien er geen lezingen gepland zijn voor de komende tijd en ook niet voor het begin van 2021 heeft het bestuur besloten van u geen contributrie te vragen voor 2021. Wie de contributie voor 2020 heeft betaald, hoeft dus niets te ondernemen.

De lezing van Marc Permeke is verschoven naar 31 oktober 2021 en die van Rudolf Nammensma naar 21 november 2021.

Hopelijk kunnen we eerder in de loop van 2021 onze activiteiten weer hervatten!

Jaap Duijs, voorzitter.

(verderop op deze site vindt u gegevens over de geplande cursussen Italiaans door docente Lucia Arena)

_________________________________________________________________________________________________________________________________<>

Italië is een ‘verhaal’ dat al eeuwenlang veel mensen boeit.

U kent misschien de plaatsen waar dit verhaal zich afspeelt: Venetië met zijn kanalen, de paleizen van Florence, de pleinen van Rome, de glooiende heuvels van Toscane, het stralende landschap van het Zuiden. Bekende personages uit dit verhaal zijn: Michelangelo en Rafaël, Verdi en Vivaldi, Fellini en Pasolini. In het dagelijks leven bent u vertrouwd met veel voorwerpen ontworpen in Italië, van kleding tot auto’s: ook die maken deel uit van het verhaal.

Bij de Società ‘Dante Alighieri’ kunt u dit fascinerende verhaal beter leren kennen! www.dantefriesland.nl

Lidmaatschap Dante Friesland Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar. Wij verzoeken cursisten/leden die zich niet opnieuw inschrijven voor een cursus en/of geen lid willen blijven van de vereniging dit bij de secretaris te melden vóór 1 oktober 2019 per e-mail: mg.vegter@yahoo.com of per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

Belangstelling?

Voor meer inlichtingen kunt u bellen tel. 058-2563525 of 058-2124963 

...........................................................

Het Italië Evenement 2021 

 

 

 

 

 

 

Het evenement stond gepland voor 4, 5, 6 juni, maar dat blijkt te vroeg. In nauw overleg met Kasteel de Haar, Gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio is de nieuwe datum voor het Italië Evenement gekozen: 2, 3, 4 juli. De experts schatten in dat het dan weer mogelijk kan zijn om bezoekers te ontvangen op een buitenevenement. In juli is de vaccinatiegraad toegenomen, zijn er meer mogelijkheden tot testen en gaat net als vorig jaar in de zomerperiode het virus waarschijnlijk stilvallen. En de gemeente Utrecht was blij met ons evenement van afgelopen september, dus ze willen graag weer met ons samenwerken en ons een vergunning verlenen. Daarom wachten we niet langer af en gaan we van start met de organisatie!

 


............................................................................................................................................................................................................................................................
Houdt u van Italië?

Wilt u er meer over weten?

Zou u de taal willen leren lezen en spreken? Kortom gaat uw interesse voor dit land verder dan een vakantie, dan is er voor u de

Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van: . lezingen over kunst, keuken, design en toerisme

. film en theaterbezoek Dante Friesland bemiddelt bovendien bij: . taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten . conversatielessen voor gevorderden

. lezen in groepjes . privé taallessen

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.

Società Dante Alighieri Friesland, banknummer NL85ABNA042 48 91 719

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  LEZINGEN DANTE in 2021

AGENDA Zondagmiddag 31 oktober 2021 lezing door Marc Permeke.
                  Zondagmiddag 21 november 2021 lezing door Rudolf Nammensma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          TALENSCHOLEN:

Een aantal Italiaanse Instituten en scholen geeft korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. Er kunnen wel verschillende voorwaarden aan de beurzen (beperkt aantal) gesteld worden, zoals een minimaal aantal weken en/of een bepaalde periode. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient u meer dan 2 jaar lid te zijn van Dante Friesland.

Taalscholen:
Arezzo Cultura Italiana,www.culturaitaliana.it
Bologna Arca-Bologna, www.arcaitalianschool.com
Firenze Europass Centro studi Europeo, www.europass.it
Firenze Istituto Europeo Firenze, www.istitutoeuropeo.it
Modena Romanica, www.romanica it
Rimini Dante Alighieri, www.tiberius-international.com
Urbania Centro Studi Italiani, www.centrostuditaliani.org

Inschrijvingsprocedure:
Alle contacten met de school van uw keuze betreffende de cursus, huisvesting, betaling etc. onderhoudt u zelf. Dante Friesland maakt een begeleidend schrijven ten behoeve van de beurs/korting, maar bemiddelt verder niet. Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc.. Wanneer duidelijk is dat u van de korting gebruik kan maken, kunt u bellen met mevr. G. Vegter, tel 058-2563525 of mevrouw J. Kattenberg-Batstra, tel. 058-2124963. Dante Friesland staat niet garant voor de kwaliteit van de inhoud van de lessen.

VARIA (websites: beginnende met www.) nkv.nl, Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland parchiletterari.com: reizen in Italië, literatuur, Italiaanse taal en evenementen parliamoitaliano.nl parliamoitaliano.altervista.org/scioglilingua/ almaedizioni.it/it/almatv/viaggi-con-sara/: Ga op reis met Sara. Een leuke manier om Italië en het Italiaans te leren kennen spqr.be: belgische vereniging van en voor Rome-liefhebbers touringclub.it: reizen in Italië

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSUSSEN ITALIAANS  2021


Ons Comitato verzorgt zelf geen curussen maar verwijst belangstellenden graag door naar gekwalificeerde docente Lucia Arena.

Komende tijd zijn de lessen te volgen op zoom.CORSO DI  ITALIANO(docente Lucia Arena)  

8 lessen van 1 uur (op zoom): 110 euro

- conversatiecursus (B1):

De cursus start op 6 april

elke dinsdag vanaf 17.30 uur elke 18.30 uur

Grammaticacursus "Italiani in viaggio" (intensieve cursus A1 / A2):

start op 9 april

elke vrijdag vanaf 17.00 uur elke 18.00 uur

 

8  lezioni di 1h(su zoom): 110 euro

-corso di conversazione(B1):

Il corso inizierà il 6 aprile

ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30

Corso di grammatica “italiani in viaggio” (corso intensivo A1/A2):

inizierà il 9 aprile

ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00

8 lessons of 1h (on zoom): 110 euros

- conversation course (B1):

The course will start on April 6th

every Tuesday from 17.30 to 18.30

grammar course”italiani in viaggio” (intensive course A1 / A2):

will start on April 9th

every Friday from 17.00 to 18.00
Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken.

Alle cursussen vergen enige uren huisweek per week. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw T.L. Scholte, tel. 058-2663409 of tetscholte6@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOEKEN I leoni di Sicilia door Stefania Auci La misura del tempo door Gianrico Carofiglio La casa delle voci door Donato Carrisi Nozze door Maurizio de Giovanni Il crotalo door Antonio Manzini Prima di piazza Fontana door Paolo Morando Perché L'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare) door Bruno Vespa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland kent 15 comitati, te weten:

<>Amersfoort, Amsterdam,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht .

De onderstreepte comitati kunt u aanklikken. 

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 144 del 22-04-2021  Jaap Duijs, voorzitter/webmaster.

il nostro comitato:

Secretariaat: Ottemaweg 3 9063 DW Mûnein
tel. 058-2563525
e-mail: mg.vegter@yahoo.com