Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
secretariaat e-mail: mg.vegter@yahoo.com
comitato@dantefriesland.nlCari visitatori!                

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 uur en vinden plaats in:
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden tel. 058-2131100
Toegang introducés: € 10,00 

De penningmeester verzoekt u de contributie ad € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar voor het jaar 2023 zo spoedig over te maken. Omschrijving: contributie 2023 op rekeningnummer NL85ABNA 042 48 91 719 t.n.v.
Società Dante Alighieri Friesland.


OPROEP: Het bestuur zoekt leden die een bestuursfunctie willen vervullen.

Cari soci,

In de zomer van vorig jaar heb ik de leeftijd van tachtig (80) jaar bereikt en ben inmiddels vierentwintig (24) jaar bestuurslid en voorzitter van ons comitato. Al die tijd heb ik met veel plezier bijgedragen aan onze activiteiten.
De tijd lijkt me gekomen om mijn functie ter beschikking te stellen. Ik heb dan ook besloten te stoppen per 2 april 2023
Tijdens de ledenvergadering heb ik dat ook nog even toegelicht.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij ons bestuur. Van harte aanbevolen!

Cari
saluti, Jaap Duijs.

===================================================================

Deze website wordt in het najaar weer ververst.

Het bestuur wenst u een heel goede zomer!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italië evenement in Kasteel de Haar - Haarzuilen

    Vrijdag 2 juni 2023 - zondag 4 juni 2023

    Kasteel de Haar, Utrecht  Info: www.italieevenement.nl

<>  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursussen in 2023
Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken. Alle cursussen vergen enige uren huiswerk per week. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dient u lid te zijn van de Societå Dante Alighieri Friesland
De cursussen zijn reeds gestart, voor actuele informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Tet Scholte, tel. 058-2663409 of tlscholte@live.nl
Wij verzoeken cursisten/leden die zich niet opnieuw inschrijven voor een cursus en/of geen lid willen blijven van de vereniging dit bij de secretaris te melden, per e-mail: mg.vegter@yahoo.com of per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuttige adressen

www.ladante.it: Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27-00186 Rome
www.museionline.it
www.nkv.nl: Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland
www.harmonie.nl

Boeken

E poi saremo salvati door Alessandra Carati (kandidaat Premio Strega 2022)
Rancore door Gianrico Carofiglio
Spatriati door Mario Desiati (winnaar Premio Strega 2022)
Le Osse parlano door Antonio Manzini
Leonardo. Il genio dell'imperfezione door Vittorio Sgarbi

________________________________________________________________________________________________________________________________<>

Lidmaatschap Dante Friesland.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar.

Inlichtingen: mg.vegter@yahoo.com of bellen tel.  058 2563525.

Società Dante Alighieri Friesland, banknummer NL85ABNA042 48 91 719


 .........................................................................................................................................................................................................................................................


Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van lezingen over kunst, keuken, design en toerisme,film en theaterbezoek.
Dante Friesland bemiddelt bovendien bij taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten en conversatielessen voor gevorderden
, lezen in groepjes, privé taallessen.

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn.
Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         


TALENSCHOLEN:

Een aantal Italiaanse Instituten en scholen geeft korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. Er kunnen wel verschillende voorwaarden aan de beurzen (beperkt aantal) gesteld worden, zoals een minimaal aantal weken en/of een bepaalde periode. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient u meer dan 2 jaar lid te zijn van Dante Friesland.

Taalscholen:
Arezzo Cultura Italiana,www.culturaitaliana.it
Bologna Arca-Bologna, www.arcaitalianschool.com
Firenze Europass Centro studi Europeo, www.europass.it
Firenze Istituto Europeo Firenze, www.istitutoeuropeo.it
Modena Romanica, www.romanica it
Rimini Dante Alighieri, www.tiberius-international.com
Urbania Centro Studi Italiani, www.centrostuditaliani.org

Inschrijvingsprocedure:
Alle contacten met de school van uw keuze betreffende de cursus, huisvesting, betaling etc. onderhoudt u zelf. Dante Friesland maakt een begeleidend schrijven ten behoeve van de beurs/korting, maar bemiddelt verder niet. Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc.. Wanneer duidelijk is dat u van de korting gebruik kan maken, kunt u bellen met mevr. G. Vegter, tel 058-2563525 of mevrouw J. Kattenberg-Batstra, tel. 058-2124963. Dante Friesland staat niet garant voor de kwaliteit van de inhoud van de lessen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSUSSEN ITALIAANS  2023


Ons Comitato verzorgt zelf geen curussen. Belangstellenden worden doorverwezen naar gekwalificeerde docente Lucia Arena.

Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste.
Plaatsing gaat in overleg met de docente. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken.

Alle cursussen vergen enige uren huisweek per week.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw T.L. Scholte, tel. 058-2663409 of tetscholte6@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland kent 15 comitati, te weten:

Amersfoort, Amsterdam,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht .

TIP:
De onderstreepte comitati kunt u aanklikken voor extra informatie over allerlei Italiaanse zaken!

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 162 del 21-04-2023.

il nostro comitato:

Secretariaat:
tel. 058-2563525
e-mail: mg.vegter@yahoo.com
www.dantefriesland.nl