Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
secretariaat e-mail: mg.vegter@yahoo.com
comitato@dantefriesland.nlCari visitatori!                

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 uur en vinden plaats in:
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden tel. 058-2131100
Toegang introducés: € 10,00 

Cari soci,

Het bestuur wenst u: EEN GOED EN GEZOND 2023, UN FELICE ANNO NUOVO!

De penningmeester verzoekt u de contributie ad € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar voor het jaar 2023 zo spoedig over te maken. Omschrijving: contributie 2023 op rekeningnummer NL85ABNA 042 48 91 719 t.n.v.
Società Dante Alighieri Friesland.


OPROEP: Het bestuur zoekt leden die een bestuursfunctie willen vervullen.

======================================================================================

Het bestuur nodigt u uit voor de eerste lezing in dit jaar op

Zondagmiddag 5 februari 2023, aanvang 14.30 uur.

De geurige wereld van Koffie en Chocolade door
Margaret Breukink.

Koffiedrinken is een wereldwijde gewoonte en een ritueel tegelijk. Uitdrukkingen als opkikker, bakje troost en een rechtop verwijzen naar de stimulerende werking van koffie.
In het Midden-Oosten werden rond het jaar 1000 voor het eerst de zaden van een kersachtige vrucht gemalen en vermengd met heet water. Venetianen introduceren de pittige zwarte drank in Europa onder de naam Arabische wijn. Vanaf 1700 veroveren koffiesalons heel Europa. Koffie drinken wordt een elegante manier voor heren uit de gegoede burgerij om elkaar te ontmoeten in het koffiehuis. Pas in de 19-de eeuw ontstaan de huiselijke koffiekransjes voor dames.
De herkomst van chocola is veel ouder. Rond 600 na Christus ontstond in Mexico de godendrank socoal. Maya's en Azteken vermengen geroosterde cacaobonen met water en kruiden tot een tamelijk bittere drank, De Spanjaarden veroveren in het begin van de 16-de eeuw Mexico én het recept van chocolade. De drank doet zijn intrede in Spanje, waar cacao wordt gezoet met honing, suiker en specerijen. In de 18-de eeuw is het drinken van een kopje chocolat chaud grote mode aan het hof van Lodewijk XV.

Chocola blijft lang een luxeproduct maar tegenwoordig gaan rond Sinterklaas zo'n 25 miljoen chocoladeletters over de toonbank.
De dichter-dominee Peter de Génestet zei anderhalve eeuw geleden al: "Ik zie liever dan in druk, mijn naam in chocolade".

Turijn, de chocoladehoofdstad van Italië, koffiedrinken in Italië en alle rituelen die daarbij horen komen uitgebreid aan bod in deze lezing.

Margaret Breukink heeft na haar studie kunstgeschiedenis in Utrecht ruime ervaring opgedaan als docent aan de Rijksuniversiteit Utrecht en aan de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs in Amsterdam.
Als enthousiaste verteller neemt zij ons mee in de smakelijke wereld van koffie en chocola.

Aanvang: 14.30 uur.
Plaats : Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden tel. 058-2131100
Taal : Nederlands
Toegang lezing: gratis voor leden, introducés € 10,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zondagmiddag 2 april.
 

We beginnen met de
ledenvergadering, aanvang 13.30 uur, gevolgd door een lezing over Caravaggio door Marc Permeke., aanvang 14.30 uur.

Deze middag wordt op feestelijke wijze afgesloten, nadere informatie volgt.

Plaats : Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden tel. 058-2131100
Taal : Nederlands
Toegang lezing: gratis voor leden, introducés € 10,00

CARAVAGGIO: SCHILDER, GENIE EN MOORDENAAR


Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) wordt beschouwd als de belangrijkste Italiaanse schilder van de Vroege Barok (1585-1625). Zijn kunstenaarsnaam verwijst naar het dorp bij Milaan,waar zijn familie vandaan kwam. Zijn ruige en turbulente leven heeft hem talloze keren in
problemen gebracht. Desondanks heeft hij in korte tijd een veelomvattend en belangrijk oeuvre nagelaten. Zijn schilderkunst, die zijn oorsprong vindt in Lombardije, is grensverleggend o.m. doorde grote mate van realisme. In zijn sacrale voorstellingen zijn de gebruikelijke, sterk geïdealiseerde figuren achterwege gelaten en ogen vaak heel volks, wat weer aanleiding gaf tot felle kritiek.
Het werk van Caravaggio kent een karakteristieke lichtbehandeling. De donkere partijen vormen een beeldend en inhoudelijk contrast met bijzonder licht. Is hier sprake van effectbejag of zitten er meer diepgaande bedoelingen achter?
We volgen de schilder op de voet tijdens zijn levenstocht door Italië en Malta en komen in aanraking met opdrachtgevers, beschermheren, critici, vriendinnen en volgelingen (Caravaggisten).
Kortom een reis, die intrigerende anekdotes en verrassende inzichten oplevert. (Tekst: Marc Permeke)

Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en in Taormina, waar hij als gids werkte. In Nederland was hij docent aan de NHTV (Ned. Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdsbesteding) te Breda, nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en cursussen.


Plaats : Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden tel. 058-2131100

Taal : Nederlands
Toegang lezing: gratis voor leden, introducés € 10,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursussen in 2023
Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken. Alle cursussen vergen enige uren huiswerk per week. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dient u lid te zijn van de Societå Dante Alighieri Friesland
De cursussen zijn reeds gestart, voor actuele informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Tet Scholte, tel. 058-2663409 of tlscholte@live.nl
Wij verzoeken cursisten/leden die zich niet opnieuw inschrijven voor een cursus en/of geen lid willen blijven van de vereniging dit bij de secretaris te melden, per e-mail: mg.vegter@yahoo.com of per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuttige adressen

www.ladante.it: Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27-00186 Rome
www.museionline.it
www.nkv.nl: Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland
www.harmonie.nl

Boeken

E poi saremo salvati door Alessandra Carati (kandidaat Premio Strega 2022)
Rancore door Gianrico Carofiglio
Spatriati door Mario Desiati (winnaar Premio Strega 2022)
Le Osse parlano door Antonio Manzini
Leonardo. Il genio dell'imperfezione door Vittorio Sgarbi

________________________________________________________________________________________________________________________________<>

Lidmaatschap Dante Friesland.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar.

Inlichtingen: mg.vegter@yahoo.com, per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

of bellen tel. 058-2563525

Società Dante Alighieri Friesland, banknummer NL85ABNA042 48 91 719


 .........................................................................................................................................................................................................................................................


Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van lezingen over kunst, keuken, design en toerisme,film en theaterbezoek.
Dante Friesland bemiddelt bovendien bij taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten en conversatielessen voor gevorderden
, lezen in groepjes, privé taallessen.

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn.
Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         


TALENSCHOLEN:

Een aantal Italiaanse Instituten en scholen geeft korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. Er kunnen wel verschillende voorwaarden aan de beurzen (beperkt aantal) gesteld worden, zoals een minimaal aantal weken en/of een bepaalde periode. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient u meer dan 2 jaar lid te zijn van Dante Friesland.

Taalscholen:
Arezzo Cultura Italiana,www.culturaitaliana.it
Bologna Arca-Bologna, www.arcaitalianschool.com
Firenze Europass Centro studi Europeo, www.europass.it
Firenze Istituto Europeo Firenze, www.istitutoeuropeo.it
Modena Romanica, www.romanica it
Rimini Dante Alighieri, www.tiberius-international.com
Urbania Centro Studi Italiani, www.centrostuditaliani.org

Inschrijvingsprocedure:
Alle contacten met de school van uw keuze betreffende de cursus, huisvesting, betaling etc. onderhoudt u zelf. Dante Friesland maakt een begeleidend schrijven ten behoeve van de beurs/korting, maar bemiddelt verder niet. Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc.. Wanneer duidelijk is dat u van de korting gebruik kan maken, kunt u bellen met mevr. G. Vegter, tel 058-2563525 of mevrouw J. Kattenberg-Batstra, tel. 058-2124963. Dante Friesland staat niet garant voor de kwaliteit van de inhoud van de lessen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSUSSEN ITALIAANS  2023


Ons Comitato verzorgt zelf geen curussen. Belangstellenden worden doorverwezen naar gekwalificeerde docente Lucia Arena.

Cursussen Italiaans (docente mw. L. Arena) - 17 lessen van 1 uur: 220 euro

De cursus begint op 10 Oktober 2022 10,24,31 oktober; 7,14,21,28 november; 5,12 december; 2,9,16,23,30 januari; 6,13 februari. ·

Conversatie cursus: mandaag vanaf 18:00 uur tot 19.00 uur, (boek: “Rancore” di G. Carofiglio e “La disciplina di Penelope” di G. Carofiglio) ·

Cursus A1: mandaag van 19.00 uur tot 20.00 uur. Nuovo Espresso A1

Cultuurcentrum, Dirk Boutstraat 36 in Leeuwarden

17 lezioni di 1h: 220 euro


Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste.
Plaatsing gaat in overleg met de docente. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken.

Alle cursussen vergen enige uren huisweek per week.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw T.L. Scholte, tel. 058-2663409 of tetscholte6@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland kent 15 comitati, te weten:

Amersfoort, Amsterdam,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht .

TIP:
De onderstreepte comitati kunt u aanklikken voor extra informatie over allerlei Italiaanse zaken!

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 159 del 10-01-2023,  Jaap Duijs, voorzitter/webmaster.

il nostro comitato:

Secretariaat:
tel. 058-2563525
e-mail: mg.vegter@yahoo.com
www.dantefriesland.nl