Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
e-mail: comitato@dantefriesland.nlCari visitatori!

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 of 19.30 uur en vinden plaats op de per lezing aangegeven locatie. 

Toegang introducés: € 5,00 (tenzij anders vermeld)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________<>


Lid worden van Dante Friesland? 

Italië is een ‘verhaal’ dat al eeuwenlang veel mensen boeit.

U kent misschien de plaatsen waar dit verhaal zich afspeelt: Venetië met zijn kanalen, de paleizen van Florence, de pleinen van Rome, de glooiende heuvels van Toscane, het stralende landschap van het Zuiden. Bekende personages uit dit verhaal zijn: Michelangelo en Rafaël, Verdi en Vivaldi, Fellini en Pasolini. In het dagelijks leven bent u vertrouwd met veel voorwerpen ontworpen in Italië, van kleding tot auto’s: ook die maken deel uit van het verhaal.

Bij de Società ‘Dante Alighieri’ kunt u dit fascinerende verhaal beter leren kennen! www.dantefriesland.nl


Belangstelling?

Neemt u dan onderstaande tekst over op papier en stuur het strookje in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

secretariaat: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein.

E-mail : mg.vegter@yahoo.com

Ondergetekende, mw/dhr………………………………

Adres ……………………………………………………………..

Postcode en woonplaats…………………………………

Meldt zich m.i.v ………….. aan als lid van Società Dante Alighieri en heeft de contributie over-gemaakt op rek. nr. NL85ABNA042 48 91 719

t.n.v. de penningmeester Dante Alighieri Friesland.

Datum.............. handtekening………………………… \


Voor meer inlichtingen kunt u bellen tel. 058-2563525 of 058-2124963 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Houdt u van Italië?

Wilt u er meer over weten?

Zou u de taal willen leren lezen en spreken? Kortom gaat uw interesse voor dit land verder dan een vakantie, dan is er voor u de

Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van: . lezingen over kunst, keuken, design en toerisme

. film en theaterbezoek Dante Friesland bemiddelt bovendien bij: . taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten . conversatielessen voor gevorderden

. lezen in groepjes . privé taallessen

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.

Società Dante Alighieri Friesland, banknummer NL85ABNA042 48 91 719
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEZINGEN SEIZOEN 2017-2018

Wij nodigen u van harte uit op onze eerste bijeenkomst van 22 oktober a.s. In Grand Café
Restaurant De Koperen Tuin.

Zondagmiddag 22 oktober, aanvang 14.30 uur

Rome in de Renaissance, lezing door Marc Permeke

Hoewel Florence bekend staat als de 'geboorteplaats van de Renaissance', zien we ook in Rome een
groot aantal bijzondere voorbeelden van deze vernieuwende stijl, die teruggaat tot de Klassieke
Oudheid.
De Pausen Nicolaas V, Sixtus IV, Alexander VI, Julius II en Leo X hebben beroemde architecten
als Bramante, Leon Battista Alberti, Antonio de Sangallo en kunstenaars als Fra Angelico,
Pinturicchio, Michel Angelo, Rafaël, Botticelli en Perugino aangetrokken. Hoogetepunten zijn o.m.
de door Rafaël gedecoreerde pauselijke vertrekken in het Vaticaan en de fresco's van Michelangelo
in de Sixtijnse kapel.Maar niet minder fraai zijn de prachtige kerkjes van Santa Maria del Popolo,
Sant Agostino en Santa Maria della Pace met hun kunstschatten. Ook het tempeltje (Tempietto) van
Bramante doet niet onder voor een bouwwerk uit de Klassieke Oudheid. Tenslotte laten adellijke
families als Della Rovere en Farnese hun stadspaleizen in grootse stijl bouwen en decoreren. Rome
krijgt in deze periode opnieuw de grandeur die het daarvoor verloren had. (Tekst: Marc Permeke)
Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en in Taormina, waar hij als gids
werkte. In Nederland was hij docent aan de NHTV (Ned. Hogeschool voor Toerisme en
Vrijetijdsbesteding) te Breda, nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van
Leiden. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en cursussen.

Taal : Nederlands
Toegang lezing: gratis voor leden, introducés € 5,00

<>-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 19 november,
aanvang 14.30 uur in Grand Café Restaurant "De Koperen Tuin".

Austera Eleganza,Turijn in Beeld,Woord en Klank
door Pieter Bakker en Patrizia Schiozzi.

Na afloop van de lezing volgt ter plekke een buffet.

Turijn gold lange tijd als een typisch industriële werkstad in Noord-Italië en als het lelijke zusje van  de klassieke parels  Venetië, Rome en Firenze. Sinds het in oude luister herstellen, aan het begin van deze eeuw, van deze voormalige hoofdstad van het verenigde Italië, straalt Turijn weer als vanouds: de grandeur van de paleizen in en rondom de stad, het rijke erfgoed aan abdijen en kerken, de imponerende pleinen en het veelkleurige culturele leven maken van de huidige hoofdstad van Piemonte een niet meer te missen reisdoel. In deze lezing zullen Patrizia Schiozzi en Pieter A. Bakker lijnen trekken tussen het mythische begin, de Romeinse tijd, het koninklijke verleden (toen het huis Savoye de stad als domicilie koos) en het opnieuw luisterrijke heden. Cultuurgeschiedenis, eigen ervaringen en onvermoede wetenswaardigheden zullen samenkomen tot een ode in beeld, woord en klank.
Patrizia Schiozzi is Turijnse van geboorte. Sinds 1986 woont zij in Nederland. Italië en met name haar geboortestad kunnen echter rekenen op jaarlijkse bezoeken. Ze zet vol trots haar professie (een website over Turijn is in de maak) en hobby (fotografie) in om de herboren stad over het voetlicht te brengen.
Pieter A. Bakker is muziekhistoricus. Hij verzorgt cursussen en lezingen voor zijn bureau Musica Docet (www.musicadocet.nl) en richt zich daarbij o.a. op facetten van de Italiaanse muziek- en cultuurgeschiedenis.

Na afloop van de lezing kunt u deelnemen aan een Pastabuffet (vis, vlees en vegetarisch) vergezeld van een Saladebuffet en ter afsluiting een Dessertbuffet met verschillen soorten ijs, cakes en fruit, consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Taal : Nederlands
Toegang lezing : gratis voor leden, introducés € 7,50
Toegang lezing en buffet : € 20,00 p.p. voor leden; introducés betalen € 25,00 p.p.
Aanmelding en betaling : vóór 15 november 2017, zie hieronder i.v.m. de voorwaarden


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het bestuur van de Società Dante Alighieri Friesland wenst u 'Un Felice Anno Nuovo'.


Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de lezing op:

Zondagmiddag 4 februari: Venetië Punto e Basta, door Luigi Barone.

De duizendjarige koningin van de lagune roept herinneringen op: pracht en praal van een ongeëvenaarde geschiedenis en maskers gedragen door mysterieuze personages. Dit in één enkele middag of avond toelichten is onmogelijk. Maar wel is het mogelijk een ongebruikelijke kijk te nemen op kerken, paleizen en vroegere problemen en op beroemdheden, die verliefd op Venetië werden. Een multimediale presentatie in het Nederlands door Luigi Barone (tekst: Luigi Barone).
Luigi Barone, voorzitter van Dante Alighieri Dordrecht, geboren in Venetië (1947), woont sinds 1968 in Nederland. Na werkzaam te zijn geweest bij de Algemene Bank Nederland en het Registro Navale in Rotterdam, trad hij in 1987 in dienst bij het Consulaat-Generaal, waar hij o.m. bijstand aan Italiaans burgers in Nederland verleende.

Plaats: Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden   
Aanvang: 14.30 uur
Taal: Nederlands
Toegang: gratis voor leden, introducés betalen € 5,00 per persoon


CONTRIBUTIE 2018 De penningmeester vraagt u met nadruk de contributie ad € 20,00 p.p. of € 30,00 per samenwonend (echt)paar voor het jaar 2018 zo spoedig mogelijk over te maken (om veel extra werk te voorkomen) omschrijving: contributie 2018 op rekeningnummer NL85ABNA 042 48 91 719 t.n.v. Società Dante Alighieri Friesland te Leeuwarden. Aan diegene die de verplichting voor het 2017 nog niet is nagekomen, verzoeken wij de contributie van 2017 en 2018 gelijktijdig over te maken. Mocht u reeds betaald hebben, dan kunt u deze oproep als niet geschreven beschouwen.
Om deel te kunnen  nemen aan de lezingen/cursussen of lessen dient u lid te zijn van Dante Friesland. Omtrent de bedrag per kalenderjaar: zie hierboven. Opzegging dienen vóór 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden via mail of post: mg.vegter@yahoo.com; Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein.


Zondagmiddag 4 maart: La Dolce Vita, Tafeltaferelen in de Italiaanse Film, door Maaike Dicke

Sinds de grote successen van Il postino, La vita è bella, eind jaren negentig, en vooral La meglio gioventù (2003) waarbij menig bioscoop zelfs antipasti en bordjes spaghetti serveerde, is de Italiaanse film weer helemaal ‘in’. Niet alleen bij het intellectuele filmpubliek dat in de jaren zeventig al naar Novecento en Una giornata particolare keek, maar ook bij de minder bedreven kijkers, zowel binnen als buiten Italië. Misschien heeft u een jaar of vier geleden in het Groninger Images La grande bellezza gezien of onlangs, vorig jaar nog I perfetti sconosciuti. Mooie films met altijd maar weer grote gezelschappen aan uitbundig gedekte tafels. Dit is dan ook het thema van deze lezing: eten en drinken in de Italiaanse film. En dan vooral: wat wil de regisseur vertellen wanneer hij deze scènes in beeld brengt? Want wij willen natuurlijk graag geloven dat het erg gezellig is aan die prachtig verzorgde tafels en dat het in Italië dankzij alle rijke landschappen, ontelbare kunstschatten en overheerlijke spijzen één groot feest is, maar ach … ik moet u teleurstellen: vaak is het tegendeel het geval. Dit zal ik u aan de hand van ongeveer tien filmfragmenten laten zien. U bent gewaarschuwd: het wordt geen vrolijke middag.(tekst: Maaike Dicke)
Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG en bij het Groninger Forum. In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (studio Giacomina) en geeft zijn privélessen 'Italiaans op maat' (o.m. In het KinderBoekenHuis).

Plaats: Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE   Leeuwarden Aanvang : 14.30 uur 
Taal: Nederlands Toegang: gratis voor leden, introducés betalen € 5,00 per persoon.

=======================================================================================
Zondagmiddag 8 april: Algemene ledenvergadering,

Voorafgaand aan de lezing door Marc Permeke.
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op deze datum in Grand Café Restaurant de Koperen Tuin.
Aanvang: 13.30 uur. De agenda wordt ter plekke uitgereikt. De lezing begint om 14.30 uur.

De Barok in Rome (ca. 1600 tot ca. 1750) door Marc Permeke In Rome bevindt zich de wieg van de Barok. Deze stijlperiode staat in het teken van de gevolgen van de Contra-Reformatie als reactie op de Reformatie van o.a. Luther. Er ontstaat een nieuwe kerkvorm die o.m. kenmerkend is voor de religieuze orde van de jezuïeten. Een uitbundige vormentaal toont de pracht en de praal van de Roomskatholieke Kerk. Schilders kunnen zich uitleven in ruimtelijk-ogende fresco's in de interieurs van de kerken. Onbetwist hoogtepunt is het plafond van de hoofdkerk der jezuïeten in de Il Gesù. Pausen als Urbanus VIII (Barberini) en kardinalen zijn belangrijke opdrachtgevers.
Het stadsbeeld wordt ingrijpend gewijzigd door bouwmeester en beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini, een geniale duizendpoot, en zijn grote rivaal architect Francesco Borromini (San Quattro Fontane). Stedenbouwkundige ingrepen zorgen voor lange zichtassen en pleinen (Sint Pietersplein), die verrassen door barokke fonteinen zoals de Vierstromen fontein op de Piazza Navona. Stadspaleizen van o.m. De families Barberini en Chigi verhogen het aanzien van de adel.
In de schilderkunst slaat Caravaggio een revolutionaire weg in met zijn uitermate realistische schilderijen, waarvan enkele topstukken nog op de oorspronkelijke plaats in romeinse kerken te bewonderen zijn. En natuurlijk niet te vergeten de beeldhouwwerken van Bernini in Museum Villa Borghese. Kortom, er valt in het barokke Rome nog veel te ontdekken en genieten.(tekst: Marc Permeke)
Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en Taormina, waar hij werkte als gids. In Nederland was hij docent aan de NHTV (Ned. Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdsbesteding) te Breda, nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en cursussen.
Plaats : Restaurant Grand Café De Koperen Tuin, Prinsentuin1,89 DE  Leeuwarden Aanvang : 14.30 uur Datum : 8 april Taal : Nederlands Toegang : gratis voor leden, introducés betalen € 5,00 per persoon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verder staat op de agenda:

GIORNATA SITTARD, Zaterdag 26 mei 2018

            

  

Comitato Dante Alighieri Sittard-Geleen nodigt u graag uit om deel te nemen aan de Giornata della Dante, die gaat plaatsvinden op 26 mei aan- staande. Vanaf nu kunt u zich hiervoor inschrijven!

Ochtendprogramma

Het prachtige complex van Abdij Rolduc, gelegen in de gemeente Kerkrade, is de centrale locatie van de Giornata. Het och- tendprogramma is gezamenlijk en begint met een welkomstwoord van de burge- meester van Kerkrade en een openingstoespraak van de Italiaanse ambassadeur. Daarna volgt een lezing van dr. Karen Jeneson, conservator van het Thermen- museum in Heerlen, die u zal meenemen in de geschiedenis van het voor Nederlandse begrippen unieke thermengebouw en u zal informeren over de uitkomsten van recent uitgevoerde onderzoeken en de lopende restauratiewerkzaamheden.

<>Middagprogramma
Na de lunch zwermen we uit. U kunt kiezen voor een bezoek aan het Thermenmuseum, waar u een rondleiding krijgt en de collectie kunt bekijken. Een andere mogelijkheid is de excursie naar de historische St. Gerlachuskerk in Valkenburg-Hou- them. Of u gaat het Mergelland in, naar het atelier van kunstenaar Jo Havenith, die een eigen artistieke manier heeft gevonden om Italië en Nederland met elkaar te verbinden. En tot slot kunt u gewoon op locatie blijven en in Rolduc genieten van een schitterende multivisionpresentatie van Guus Reinartz, waarna u eventueel de abdij nog bekijkt of een wandeling maakt.

Natuurlijk is gezorgd voor vervoer naar de verschillende bestemmingen.

Aperitief en diner

Na terugkomst in Rolduc is er een aperitief dat wordt opgeluisterd door een kamerorkest, gevolgd door een gezamenlijk diner. U kunt u ook voor de Giornata inschrijven zonder aan het diner deel te nemen.

<>Meer info en aanmelden <>Voor meer informatie en het aanmeldformulier kunt u een mail sturen naar info@danteeindhoven,nl
 
<> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITALIA Evenement  Smaak en Stijl op 1,2 en 3 juni.

Het Italië Evenement, Smaak & Stijl, zal net als voorgaande edities plaatsvinden in de tuinen van Kasteel de Haar in Haarzuilens. Elk jaar komen er meer dan 26.000 bezoekers richting het mooiste evenement van het jaar.

Het kasteel is ook zonder het evenement meer dan een bezoek waard. Tijdens het evenement kunt u de parken en tuinen vrij bezoeken. Het kasteel is tijdens het evenement ook open voor rondleidingen, tegen gereduceerd tarief.

Locatie:

Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens.

Tickets aan de kassa Entreeticket € 17,50 Gratis toegang voor kinderen tot en met 12 jaar Parkeerticket € 8

Tickets in de voorverkoop Entreeticket met korting, verkrijgbaar t/m 15 mei € 13,50 Entreeticket na 15 mei met winkans bij Vacanceselect € 17,50 Passe-partout ticket 3 dagen geldig € 29,50

--------------------------------------------------------------------------

Boekpresentatie tweetalige bloemlezing Nederlands-Italiaans De eenzamen / Il solitario met gedichten van Jan Jacob Slauerhoff

Zaterdag 7 juli 2018 om 16:00 uur

Buurthuis Kobbekooi

Kurkemeerstraat 4, Leeuwarden

Voor reservering: 058-2881535

Entree vrij

P R O G R A M M A

Welkom door Irene van Breemen Schneider, ambassadrice van de stadswijk Wielenpôlle.

De schrijfster Alejandra Szir, de rapper Kuò, de vertaalster Patrizia Filia en de troubadour Jelle van der Meulen brengen een ode aan Slauerhoff.

*

Voorafgaand aan de presentatie start om 13:30 uur in hartje Leeuwarden een rondwandeling langs Slauerhoff-locaties en een gedeelte van de poëzieroute. De gids is Peter de Haan. Voor een groep van maximaal 15 personen. Voor reservering en andere informaties over de rondwandeling mailen: deluiaardvrouwe@telfort.nl

*

De boekpresentatie in de stadswijk Wielenpôlle is een samenwerking van: Stichting de LuiaardVrouwe, Stichting Wielenpôlle, Bedrijf 79, Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi.

*

Slauerhoff, dichter, romanschrijver en scheepsarts, is een van de belangrijkste exponenten van de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Met de tweetalige bloemlezing getuigt Patrizia Filia van haar bewondering voor de dichter van Leeuwarden.

De eenzamen / Il solitario. Uitgever De LuiaardVrouwe. ISBN: 9789082623239

www.deluiaardvrouwe.nl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oktoberlezing Dante Friesland : 21 oktober Novemberlezing Dante Friesland:
18 november, Napoli door Marc Permeke

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiebeurzen/Borse di Studio

Taalscholen: Studiebeurzen/Borse di Studio Een aantal Italiaanse Instituten en scholen geeft korting  op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. Er kunnen wel verschillende voorwaarden aan de beurzen (beperkt aantal) gesteld worden, zoals een minimaal aantal weken en/of een bepaalde periode. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient u meer dan 2 jaar lid te zijn van Dante Friesland.
Taalscholen: Arezzo Cultura Italiana,www.culturaitaliana.it Bologna Arca-Bologna, www.arcaitalianschool.com Firenze Europass Centro studi Europeo, www.europass.it Firenze Istituto Europeo Firenze, www.istitutoeuropeo.it Modena Romanica, www.romanica it Rimini Dante Alighieri, www.tiberius-international.com Urbania Centro Studi Italiani, www.centrostuditaliani.org

Inschrijvingsprocedure: Alle contacten met de school van uw keuze betreffende de cursus, huisvesting, betaling etc. onderhoudt u zelf. Dante Friesland maakt een begeleidend schrijven ten behoeve van de beurs/korting, maar bemiddelt verder niet. Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc..
Wanneer duidelijk is dat u van de korting gebruik kan maken, kunt u bellen met mevr. G. Vegter, tel 058-2563525 of mevrouw J. Kattenberg-Batstra, tel. 058-2124963.

Dante Friesland staat niet garant voor de kwaliteit van de inhoud van de lessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorjaarscursus 2018 door Signora M. Fermo

Ook dit jaar wordt er weer een 'snelle' voorjaarscursus gehouden van 8 lessen voor € 120,00. Beginners gebruiken het boek opStap, mini-cursus Italiaans, uitgeverij Coutinho, te bestellen via internet of de plaatselijke boekhandel. Gevorderden ontvangen een reader, die op de eerste les wordt uitgereikt. De lessen vinden plaats in het 'Cultuurcentrum', Dirk Boutstraat 35, 8932 CT Leeuwarden.

Data:

april: 3, 10, 17, 24
mei:   8, 15, 22, 29

Beginners van 18.30 tot 20.00 uur
Gevorderden van 20.00 tot 21.30 uur

Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken.
Alle cursussen vergen enige uren huisweek per week. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw T.L. Scholte, tel. 058-2663409 of tlscholte@live.nl

Nieuw, korte cursus voor gevorderden:
Bij voldoende belangstelling/deelname worden eind januari cursussen voor gevorderden gestart, telkens op donderdagavond in het 'Cultuurcentrum', Dirk Boutstraat 35, 8932 CT Leeuwarden.
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij mevr. T.L. Scholte, tel. 058-2663409.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lidmaatschap Dante Friesland

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per
kalenderjaar.
Wij verzoeken cursisten/leden die zich niet opnieuw inschrijven voor een cursus en/of geen lid
willen blijven van de vereniging dit bij de secretaris te melden vóór 1 oktober 2017 per e-mail:
mg.vegter@yahoo.com of per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

Nuttige adressen
www.ladante.it: Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27-00186 Rome
www.museionline.it
www.nkv.nl: Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland
Varia
www.harmonie.nl. Tania Kross: Carmen, vrijdag 6 oktober 2017. De Staatsopera van Tatarstan:
Rigoletto, donderdag 19 oktober 2017 en De Nederlandse Reisopera met La Traviata, dinsdag 14
november 2017
www.noordelijkfilmfestival.nl Van 8 tot en met 12 november 2017

Boeken

La rete di protezione door Andrea Camilleri


Il piatto forte è l'emozione, 50 ricette dal Sud al Nord door Antonino Cannavacciuolo


Le otto montagne door Paolo Cognetti


Rondini d'inverno door Maurizio de Giovanni


La resisitenza in cucina, ricette di guerra per resistere al tempo di crisi door Roberta Pieraccioli


Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse Rijk door Nico Roymans en Ton Derks


Sabina-vrouw van Hadrianus,een bijzondere liefdesgeschiedenis door Nynke Smits

Le curiosità di Napoli door Camillo Albanese

Gli occhi della Gioconda door Alberto Angela

Il quadro mai dipinto door Massimo Bisotti

Certi Momenti door Andrea Camilleri

L' estate fredda door Gianrico Carofiglio

Il maestro delle ombre door Donato Carrisi

Manuale di Napoletanità door Amadeo Colella

Viva il Latino. Storie e bellezza di una lingua inutile door Nicola Gardini

Carnevale in giallo door Antonio Manzini

La cucina di Apicio. A tavola con gli antichi romani door A. Pagano en P. Strano

La Paranza dei bambini door Roberta Saviano

Napoli come era door Attilio Wanderlingh


Varia:
websites (alle beginnende met www.)
arte.it: tentoonstellingen in Italië
accademiadellacrusca.it:
Italiaanse taal cinemaitaliano.info italstudio.nl:
taalreizen ladante.it:
Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze 27, Roma museionline.it

Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland,
nkv.nl,
parchiletterari.com: reizen in Italië, literatuur, Italiaanse taal en evenementen parliamoitaliano.nl parliamoitaliano.altervista.org/scioglilingua/ almaedizioni.it/it/almatv/viaggi-con-sara/: Ga op reis met Sara.

Een leuke manier om Italië en het Italiaans te leren kennen spqr.be: belgische vereniging van en voor Rome-liefhebbers touringclub.it: reizen in Italië
azienda-italia.nl: bijzondere gastvrijheid in Midden-Italië
gastintoscane.nl: aanbod van ca. 400 particulier vakantiewoningen aan zee en in de heuvels van Toscane
villainumbria.com vakantiehuisjes, villa's etc.
villamariativoli.com: verhuur villa in de omgeving van Rome
veroitalia.nl: verhuur vakantiehuizen (Franeker)
accademiadellacucina.it eataly.com: ontdek de smaak van Italië in o.m. Bologna, Florence, Rome, Turijn etc. fic.it:
Federazione Italiana Cuochi, koken in Italië italcaffe.it
italcaffeshop.it parmigiano-reggiano.it pastapaone.it san-lorenzo.com
siciliarance.it slowfood.it tartuflanghe.com

Boeken:
Una giornata nell'antica Roma door Alberto Angela
Ci vediamo un giorno di questi door Federico Bosio
Le tre del mattino door Gianrico Carofiglio L'uomo del labirinto door Donato Carrisi
Patria 1967-1977 door Enrico Deaglio
Se questo è un uomo door Primo Levi
Souvenir door Maurizio de Giovanni Bacio Feroce door Roberto
Saviano Quando tutto inizia door Fabio Volo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland kent 18 comitati, te weten:

Amersfoort, Amsterdam,  Arnhem,  Breda,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht,  Zeeland. 

De onderstreepte comitati kunt u aanklikken. 

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 125 del 06-01-2018

Jaap Duijs, voorzitter / presidente del Comitato Friesland 

per contattare il nostro comitato:

comitato@dantefriesland.nl
 
Secretariaat: Ottemaweg 3 9063 DW Mûnein
tel. 058-2563525
e-mail: mg.vegter@yahoo.com